lire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lire.

Từ điển Anh Việt

  • lire

    /'liərə/

    * danh từ, số nhiều lire /'liəri/

    đồng lia (tiền Y)