limpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limpet.

Từ điển Anh Việt

 • limpet

  /'limpit/

  * danh từ

  con sao sao

  (nghĩa bóng) người bám lấy địa vị

  limpet mine

  mìn buộc vào đáy tàu

  stick like a limpet

  bám dai như đỉa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • limpet

  mollusk with a low conical shell

  any of various usually marine gastropods with low conical shells; found clinging to rocks in littoral areas