limner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limner.

Từ điển Anh Việt

  • limner

    /'limnə/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) thợ vẽ, hoạ sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet