lettered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lettered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lettered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lettered.

Từ điển Anh Việt

 • lettered

  /'letəd/

  * tính từ

  có học, hay chữ, thông thái

  có chữ in, có chữ viết vào...

  (thuộc) văn chương, (thuộc) văn học

Từ điển Anh Anh - Wordnet