leaping tuna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leaping tuna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leaping tuna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leaping tuna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leaping tuna

    * kinh tế

    cá ngừ vây xanh