leakage water pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leakage water pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leakage water pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leakage water pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leakage water pump

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy bơm nước rò rỉ