laser output beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laser output beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laser output beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laser output beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • laser output beam

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chùm tia ánh sáng laze