laser beam printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laser beam printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laser beam printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laser beam printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • laser beam printer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy in bằng chùm tia laser

    máy in laser