kite balloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kite balloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kite balloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kite balloon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • kite balloon

    a barrage balloon with lobes at one end that keep it headed into the wind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).