kibosh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kibosh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kibosh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kibosh.

Từ điển Anh Việt

 • kibosh

  /'kaibɔʃ/

  * danh từ

  (từ lóng) lời nói nhảm nhí, lời nói vô ý nghĩa

  to put the kibosh on somebody

  giết ai, đập chết ai; nện vào đầu ai

  to put the kibosh on something

  kết liễu việc gì; phá huỷ cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • kibosh

  Similar:

  stop: stop from happening or developing

  Block his election

  Halt the process

  Synonyms: halt, block