jejuneness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jejuneness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jejuneness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jejuneness.

Từ điển Anh Việt

 • jejuneness

  /dʤi'dʤu:nnis/

  * danh từ

  sự tẻ nhạt, sự khô khan, sự không hấp dẫn, sự không gợi cảm

  sự nghèo nàn, sự ít ỏi

  sự khô cằn (đất)

Từ điển Anh Anh - Wordnet