ivry la bataille nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ivry la bataille nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ivry la bataille giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ivry la bataille.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ivry la bataille

    Similar:

    ivry: a battle (1590) in which the Huguenots under Henry IV defeated the Catholics under the duke of Mayenne

    Synonyms: battle of Ivry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).