irresolute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irresolute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irresolute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irresolute.

Từ điển Anh Việt

 • irresolute

  /i'rezəlu:t/

  * tính từ

  do dự, phân vân, lưỡng lự

  thiếu quyết tâm, thiếu quả quyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • irresolute

  uncertain how to act or proceed

  the committee was timid and mediocre and irresolute

  Antonyms: resolute