instalment contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instalment contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instalment contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instalment contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instalment contract

    * kinh tế

    hợp đồng trả dần

    hợp đồng trả góp