inspirator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inspirator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inspirator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inspirator.

Từ điển Anh Việt

 • inspirator

  /'inspəreitə/

  * danh từ

  máy hút (hơi nước...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inspirator

  * kỹ thuật

  máy hút hơi

  vòi phun hỗn hợp

  vòi trộn

  y học:

  máy hít

  máy thở

  toán & tin:

  máy hút khí