induced collapse demolition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

induced collapse demolition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm induced collapse demolition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của induced collapse demolition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • induced collapse demolition

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự phá hủy do lún sụt