indo-aryan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indo-aryan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indo-aryan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indo-aryan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indo-aryan

  Similar:

  indic: a branch of the Indo-Iranian family of languages

  indo-european: of or relating to the former Indo-European people

  Indo-European migrations

  Synonyms: Aryan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).