indecisive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indecisive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indecisive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indecisive.

Từ điển Anh Việt

 • indecisive

  /,indi'saisiv/

  * tính từ

  do dự, lưỡng lự, không quả quyết, không dứt khoát, không quyết định

  an indecisive answer: một câu trả lời lưỡng lự

  an indecisive battle: một trận đánh không có tính chất quyết định

  lờ mờ, không r

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indecisive

  characterized by lack of decision and firmness

  an indecisive manager brought the enterprise to a standstill

  Antonyms: decisive

  not definitely settling something

  a long and indecisive war

  Antonyms: decisive

  not clearly defined

  indecisive boundaries running through mountains