impoundment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impoundment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impoundment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impoundment.

Từ điển Anh Việt

 • impoundment

  /im'paundmənt/ (impoundage) /im'paundidʤ/

  * danh từ

  sự nhốt vào bãi rào (súc vật); sự cất vào bãi rào (xe cộ...)

  sự nhốt, sự giam (người...)

  sự ngăn (nước để tưới)

  sự sung công, sự tịch thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impoundment

  * kỹ thuật

  hồ giữ nước

  cơ khí & công trình:

  ngăn dòng

  sự chặn dòng

  sự chứa nước

  xây dựng:

  sự ngăn lại

  sự sung công

Từ điển Anh Anh - Wordnet