impassable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impassable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impassable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impassable.

Từ điển Anh Việt

 • impassable

  /im'pɑ:tibl/

  * tính từ

  không thể qua được, không thể vượt qua được

  impassable mountain: những dây núi không thể vượt qua được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impassable

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  không xuyên qua được

Từ điển Anh Anh - Wordnet