imbedding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imbedding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imbedding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imbedding.

Từ điển Anh Việt

 • imbedding

  phép nhúng, sự nhúng

  full i. nhúng đầy đủ

  invariant i. (tô pô) nhúng bất biến; (xác suất); (vật lí) sự đặt bất biến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • imbedding

  * kỹ thuật

  sự nhúng

  hóa học & vật liệu:

  nhúng váo

  toán & tin:

  phép nhúng