ill-judged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-judged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-judged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-judged.

Từ điển Anh Việt

  • ill-judged

    /'il'dʤʌdʤd/

    * tính từ

    không khôn ngoan, khờ dại

Từ điển Anh Anh - Wordnet