hugo alvar henrik aalto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hugo alvar henrik aalto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hugo alvar henrik aalto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hugo alvar henrik aalto.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hugo alvar henrik aalto

    Similar:

    aalto: Finnish architect and designer of furniture (1898-1976)

    Synonyms: Alvar Aalto

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).