highlander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

highlander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm highlander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của highlander.

Từ điển Anh Việt

  • highlander

    /'hailəndə/

    * danh từ

    dân vùng cao nguyên

    (Highlander) dân vùng cao nguyên Ê-cốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet