hexade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexade.

Từ điển Anh Việt

  • hexade

    * danh từ

    hexad