hassid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hassid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hassid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hassid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hassid

    Similar:

    hasid: a member of a Jewish sect that observes a form of strict Orthodox Judaism

    Synonyms: Chasid, Chassid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).