grouted joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouted joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouted joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouted joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grouted joint

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mối nối chát vữa

  mối nối đổ bêtông

  mối nối liền khối

  mối nối trát vữa