grieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grieve.

Từ điển Anh Việt

 • grieve

  /gri:v/

  * ngoại động từ

  gây đau buồn, làm đau lòng

  to grieve one's parents: làm cho cha mẹ đau lòng

  * nội động từ

  đau buồn, đau lòng

  to grieve at the death of: đau buồn vì cái chết của (ai)

  to grieve about somebody's misfortunes: đau lòng vì những sự không may của ai

  to grieve at sad news: đau khổ vì nhận được tin buồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grieve

  feel grief

  Synonyms: sorrow

  cause to feel sorrow

  his behavior grieves his mother

  Synonyms: aggrieve