grevillea striata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grevillea striata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grevillea striata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grevillea striata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grevillea striata

    Similar:

    beefwood: tree yielding hard heavy reddish wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).