grevillea banksii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grevillea banksii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grevillea banksii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grevillea banksii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grevillea banksii

    Similar:

    red-flowered silky oak: tall shrub with cylindrical racemes of red flowers and pinnatifid leaves silky and grey beneath; eastern Australia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).