gravida iii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravida iii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravida iii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravida iii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gravida iii

    Similar:

    tertigravida: a woman who is pregnant for the third time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).