granulated honey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granulated honey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granulated honey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granulated honey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • granulated honey

    * kinh tế

    mật ong bị kết tinh