granulated grind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granulated grind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granulated grind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granulated grind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • granulated grind

    * kinh tế

    sự nghiền dạng tấm nhỏ