grandiose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grandiose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grandiose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grandiose.

Từ điển Anh Việt

  • grandiose

    /'grændious/

    * tính từ

    vĩ đại, hùng vĩ, lớn lao, đại quy mô

    long trọng, phô trương

Từ điển Anh Anh - Wordnet