grammatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grammatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grammatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grammatic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grammatic

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vị ngữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grammatic

  Similar:

  grammatical: of or pertaining to grammar

  the grammatic structure of a sentence

  grammatical rules

  grammatical gender