gladden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gladden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gladden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gladden.

Từ điển Anh Việt

 • gladden

  /'glædn/

  * ngoại động từ

  làm vui lòng, làm sung sướng, làm vui mừng, làm vui vẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gladden

  make glad or happy

  Synonyms: joy

  Antonyms: sadden

  become glad or happy

  Antonyms: sadden