giraffa camelopardalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giraffa camelopardalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giraffa camelopardalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giraffa camelopardalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giraffa camelopardalis

    Similar:

    giraffe: tallest living quadruped; having a spotted coat and small horns and very long neck and legs; of savannahs of tropical Africa

    Synonyms: camelopard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).