georgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

georgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm georgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của georgia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • georgia

  a state in southeastern United States; one of the Confederate states during the American Civil War

  Synonyms: Empire State of the South, Peach State, GA

  one of the British colonies that formed the United States

  a republic in Asia Minor on the Black Sea separated from Russia by the Caucasus mountains; formerly an Asian soviet but became independent in 1991

  Synonyms: Sakartvelo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).