generous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generous.

Từ điển Anh Việt

 • generous

  /'dʤenərəs/

  * tính từ

  rộng lượng, khoan hồng

  rộng rãi, hào phóng

  thịnh soạn

  a generous meal: bữa ăn thịnh soạn

  màu mỡ, phong phú

  generous soil: đất màu mỡ

  thắm tươi (màu sắc)

  dậm (rượu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • generous

  willing to give and share unstintingly

  a generous donation

  Antonyms: stingy

  not petty in character and mind

  unusually generous in his judgment of people

  Antonyms: ungenerous

  more than adequate

  a generous portion