fuchs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuchs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuchs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuchs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fuchs

    British physicist who was born in Germany and fled Nazi persecution; in the 1940s he passed secret information to the USSR about the development of the atom bomb in the United States (1911-1988)

    Synonyms: Klaus Fuchs, Emil Klaus Julius Fuchs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).