frankfurter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frankfurter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frankfurter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frankfurter.

Từ điển Anh Việt

 • frankfurter

  /'fræɳkfət/ (frankfurter) /'fræɳkfətə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xúc xích Đức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frankfurter

  * kinh tế

  dồi

  xúc xích

Từ điển Anh Anh - Wordnet