frankfurt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frankfurt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frankfurt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frankfurt.

Từ điển Anh Việt

  • frankfurt

    /'fræɳkfət/ (frankfurter) /'fræɳkfətə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xúc xích Đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet