frankfurt on the main nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frankfurt on the main nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frankfurt on the main giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frankfurt on the main.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frankfurt on the main

    a German city; an industrial and commercial and financial center

    Synonyms: Frankfurt, Frankfort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).