flection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flection.

Từ điển Anh Việt

 • flection

  /flection/

  * danh từ

  sự uốn

  chỗ uốn

  (ngôn ngữ học) biến tố

  (toán học) độ uốn

  flexion of a surface: độ uốn của một mặt

 • flection

  sự uốn; đạo hàm bậc hai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flection

  * kỹ thuật

  chỗ uốn

  sự uốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet