fizgig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fizgig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fizgig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fizgig.

Từ điển Anh Việt

 • fizgig

  /'fizgig/

  * tính từ

  hay thay đổi, đồng bóng

  * danh từ

  cô gái lẳng lơ

  pháo hoa; pháo (để đốt)

  (như) fish-gip

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fizgig

  a firework that fizzes as it moves

  Similar:

  spear: an implement with a shaft and barbed point used for catching fish

  Synonyms: gig, fishgig, lance