faery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faery.

Từ điển Anh Việt

 • faery

  /'feiəri/ (Faery) /'feiəri/

  * danh từ

  cảnh tiên, thiên thai

  các nàng tiên

  * tính từ

  tưởng tượng

  huyền ảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet