excellent quality and reasonable price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excellent quality and reasonable price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excellent quality and reasonable price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excellent quality and reasonable price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excellent quality and reasonable price

    * kinh tế

    hàng tốt giá rẻ

    phẩm chất hảo hạng và giá cả phải chăng