everlasting pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

everlasting pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm everlasting pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của everlasting pea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • everlasting pea

    any of several perennial vines of the genus Lathyrus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).