enlistment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enlistment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enlistment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enlistment.

Từ điển Anh Việt

 • enlistment

  /in'listmənt/

  * danh từ

  sự tuyển quân, sự tòng quân

  thời gian tòng quân

  sự tranh thủ, sự giành được

Từ điển Anh Anh - Wordnet