emulated scan line description (eld) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emulated scan line description (eld) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emulated scan line description (eld) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emulated scan line description (eld).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emulated scan line description (eld)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mô tả đường quét được mô phỏng